Inbjudan till gemensamhetsjakt på vildsvin

 

OBS

Tänk på att uppdatera bostadsadress, mobilnr, e-post till kassören. Det händer att posten kommer tillbaka. 

 

Detta är viktigt att tänka på för att få samförstånd mellan markägare och jägare.

Anläggande av pass för jakt Pass för älgjakt i form av enkla träställningar, jakttorn och jaktstegar är en angelägenhet för viltvårdsområdet och kräver inte markägarens tillstånd. För att undvika konflikter ska markägaren informeras innan någon åtgärd vidtas och om markägaren motsätter sig detta bör annan åtgärd övervägas. Siktröjning kräver markägarens tillstånd och bör undvikas. Anläggande av pass, jakttorn eller jaktstege för annat ändamål än älgjakt kräver alltid markägarens tillstånd. Siktröjning och andra åtgärder kräver markägarens tillstånd och ska undvikas.

 

Idag 2020-09-14 så har vi i styrelsen för Djura VVOF tagit Beslut om att följa Jägareförbundets rekommendationer att på grund av pågående pandemi godkänna 2019 års skjutprov inför älgjakten 2020. Vapen som används vid 2020 års älgjakt ska vara kontrollerade vad avser träffbild innan älgjakt påbörjas.