Djura VVOF består av, enligt den nya röstlängden, 6.291,22 ha mark och är uppdelat på tre(3) olika områden. Totalt finns 2015-04-10, 374 st. fastigheter och ca. 500 st. ägare till dessa fastigheter registrerade, detta grundat på Lantmäteriets och Länsstyrelsens nya fastighetsförteckning.

Anledningen till minskningen av områdets totalareal kan enl. Lantmäteriet bero på att ingen vattenareal ingår i Viltvårdsområdet.

Djura VVOF är medlem i Jägareförbundet och därmed kollektivt försäkrade.

Dela den här sidan