Protokoll fört vid Djura VVOF ordinarie föreningsstämma 21 mars 2023

Protokoll fört vid Djura VVOFs ordinarie föreningsstämma i Wasasalen 31

mars 2022

2021

Möte gemensamhetsjakt vildsvin Djura, Rälta och Korpholen på Rältagården 27 augusti 2021

Protokoll jaktstämma 9 juni 2021

Underskrivna protokoll finns hos sekreteraren

 

Protokoll jaktstämma 9 juni 2021

2020

Bilaga 3 Budget 2020

Bilaga 4 Jaktbestämmelser 2020

Bilaga 5 Älgjaktledarens bestämmelser 2020

Bilaga 6 Motion Extra jaktstämma arrendeavtal

Bilaga 7 Förfrågan JAQT vildsvinsjakt 2020

Bilaga 8 Premie Mård, till Djura VVOF 2020

Bilaga 9 Småviltskort

Bilaga 10 Jakten i Grådaberget

Bilaga 11 Ta bort fri tillgång av gästjaktkort

Bilaga 12 Begäran om fridlysning

Protokoll 1 fört vid Djura VVOFs ordinarie föreningsstämma vid Skyttecentrum 10 juni 2020

Protokoll 2 fört vid konstituerande möte Skyttecentrum 10 juni 2020[2251]

 

 

2019

1 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sockenstugan 12 februari 2019

2 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sockenstugan 21 mars 2019

Protokoll fört vid Djura VVOFs ordinarie föreningsstämma i Wasasalen 27 mars 2019

3 Protokoll fört vid konstituerande möte i Wasasalen 27 mars 2019

4 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sockenstugan 4 juni 2019

5 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sockenstugan 29 augusti 2019

6 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sockenstugan torsdag 3 oktober 2019

7 Bilaga Revisionsberättelse 2019

Bilaga 1 REDOGÖRELSE FÖR DJURA VILTVÅRDSOMRÅDESFÖRENING 2019 Bilaga 2 Resultat och Balansrapport 2019

2018

1Styrelsemöte 11 februari 2018

2Styrelsemöte 25 mars 2018

Djura VVOF årsmöte 5 april 2018

4 Protokoll fört vid styrelsemöte i Wasasalen 5 juni 2018

5 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sockenstugan 17 juni 2018

6 Protokoll fört vid styrelsemöte i Vasasalen 24 juli 2018

7 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sockenstugan 21 augusti 2018

8 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sockenstugan 18 oktober 2018

Dela den här sidan