Integritetspolicy för Djura VVOF

Integritetspolicy för Djura VVOF

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskydds-förordningen (GDPR). Nedan kan du läsa om hur Djura VVOF behandlar dina personuppgifter.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen kan du läsa mer om förordningen.

Villkor för medlemskap och förtroendeuppdrag inom Djura VVOF

Som medlem och förtroendevald med mera i Djura VVOF vid deltagande på Djura VVOF:s aktiviteter (utbildningar, kurser, tävlingar med mera) godkänner du att Djura VVOF sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att Djura VVOF ska kunna verka i enlighet med Djura VVOF:s syfte och mål, vilka framgår av Djura VVOF:s stadgar. Vid anmälan till olika aktiviteter, vid registrering av provresultat med mera kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av Djura VVOF:s information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver Djura VVOF informera dig som medlem/deltagare/förtroendevald etcetera om att vi lagrar dina personuppgifter.

I samband med Djura VVOF:s aktiviteter, till exempel kurser, tävlingar, föreläsningar och så vidare, registreras i de flesta fall vilka som varit närvarande. Oftast fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär. Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi lagrar även personuppgifter i vårt medlemsregister.

Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhets-berättelsen från årsmöten.

När lagrar vi personuppgifter

Djura VVOF lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap eller när du anmäler dig till våra aktiviteter. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.

På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen

Vi lagrar personuppgifter på vår server och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av behörig personal, styrelsemedlemmar, funktionärer med flera.

Till vad?
Vi behöver uppgifterna till Djura VVOF:s medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Vi behöver också uppgifterna för utskick av fakturor för medlemsavgifterna.

 Hur länge?

Vi spar uppgifterna så länge du står kvar som medlem, därefter raderas dina personuppgifter i vårt register.

 Delning?

Delning sker endast till Leksands Jaktskytteklubb för registrering av DJURA VVOF:s kollektiv-anslutning till Leksands Jaktskyttklubb som kräver det för registrering till Idrottonline.

 

Rättigheter?

GDPR gäller även för personuppgifter i löpande text, t ex i E-post och dokument, även på papper om de ingår i eller kommer att ingå i ett register. Personnummer behövs inte på de nya jakträttsavtalen och kommer att tas bort i DJURA VVO:s register.

Dela den här sidan