Jaktbestämmelse

DjuraVVO jaktbestämmelser 2023-2024

Predatorkort

-gäller räv, grävling, mård, mink och kråkfåglar

All älgjakt som gemensamhetsjakt

-enligt regler som bestäms av Djura-Annsjöns och Älgbergets ÄSO

All övrig jakt

-är områdesjakt

Särskild jakt

-efter *björn, varg, lo, järv och vildsvin i förebyggande syfte som områdesjakt (*krav Björnpass)

Upplåta mark

-för jägare med rovviltkort inom Leksands JVK under förutsättning att medlemmar inom Djura VVOF kan jaga på jägarens marker

All jakt

-enligt jakttabell

Viltolyckor inom Djura VVOF

-alla viltolyckor skall alltid rapporteras till Djura VVOF
-vilt som är skadat/dödat inom Djura VVO tillhör Djura VVOF
-eftersöksjägare på uppdrag av Polisen skall rapportera utfört eftersök/platsbesök till styrelsen för Djura VVOF
-älg, kronhjort och vildsvin tillfaller det jaktlag inom vars område olyckan skett. Beslutas av jaktledaren/jaktlaget
-eftersöksjägare på uppdrag av Polisen får behålla annat vilt (t.ex. rådjur) om de har jakträtt inom Djura VVO

Dela den här sidan